EXECP-projekti

Liikunnallisen kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ja mekanismeihin CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla

Vastaava tutkija: Taija Juutinen Finni

Tutkimusryhmä: Janne Avela, Tiina Parviainen, Harri Piitulainen, Auli Teittinen, Reija Alen, Taru Lintunen, Eero Haapala, tohtoriopiskelija Pedro Valadao

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää uudet liikuntasuositukset huomioivan (Verschuren ym. 2016), yksilöllisesti suunnitellun liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja sen taustalla vaikuttaviin hermo-lihasjärjestelmän mekanismeihin sekä valtimotautien riskitekijöihin CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Tutkimuskysymykset ovat: Miten liikuntainterventio vaikuttaa a) liikkumis- ja suorituskykyyn b) hermo-lihasjärjestelmän mekanismeihin, lihaskoordinaatioon ja kortikospinaaliseen herkkyyteen ja c) fyysisen aktiivisuuden tasoon, osallistumiseen sekä valtimotautien riskitekijöihin.

Tutkittaviksi rekrytoidaan 19 iältään 9-24-vuotiasta CP-vammaista (di-/hemiplegia, GMFCS 1-3) ja 19 verrokkia mitattaviksi vuosina 2017-2020. Verrokit mitataan kaksi kertaa kolmen kuukauden välein, jotta normaalin kehityksen ja ajan vaikutusta voidaan kontrolloida. CP-vammaisille tutkimus sisältää kaksi alkumittauspatteria kolmen kuukauden kontrolliajanjakson molemmin puolin. Tämän jälkeen toteutetaan kolmen kuukauden progressiivinen liikuntainterventio, jonka jälkeen tulevat loppumittaukset. Kolmen kuukauden kuluttua loppumittauksesta tehdään seurantamittaus intervention pysyvyyden selvittämiseksi. Intervention harjoitukset sisältävät monipuolisia voima- ja liikkuvuusharjoitteita, toiminnallisia ja taitoharjoitteita.

Lue lisää ESITTEESTÄ

Yhteystiedot:

Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä tutkimuksessa väitöskirjaa tekevään Pedro Valadaoon, puh. 040 145 9280, email: pedro.valadao@jyu.fi    tai   professori Taija Juutiseen puh. 040-5566582.

Tutkimuksen rekisteröinti:

ISRCTN: http://www.isrctn.com/ISRCTN69044459

Tutkimukselle on Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto (13.4.2017, täydennetty 25.4.2018 ja 1.10.2019). Tutkimuksen tietosuoja-asiakirja.

Julkaisut:

Pedro Valadao; Harri Piitulainen; Eero Haapala; Tiina Parviainen; Janne Avela; Taija Finni (2021) Exercise intervention protocol in children and young adults with cerebral palsy: the effects of strength, flexibility and gait training on physical performance, neuromuscular mechanisms and cardiometabolic risk factors (EXECP.) BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. Accepted for publication.