Etusivu

Riikka Alasen kotisivu - Home page of Riikka Alanen

Riikka Alanen

Tehtävänimike - Title & Positions

Vieraan kielen pedagogiikan professori, Opettajankoulutuslaitos - Professor of Foreign Language Education, Department of Teacher Education

Soveltavan kielitieteen dosentti - Adjunct professor of Applied Linguistics, Centre for Applied Language Studies

Tutkimusalat - Research areas

Toisen/vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (erityisesti englanti vieraan kielenä), kielellinen tietoisuus

Foreign/second learning and teaching as mediated activity (English as a foreign language), language awareness and agency in language learning

    Tutkimushankkeita - Research Projects

    Julkaisuja  - Publications