Vanhat julkaisut - Older publications (ennen vuotta / before 2002)

Articles in refereed journals

Silvennoinen H., Saarinen T. & Hedman J. 1998. Suurtyöttömyys ja vastavalmistuneen vaihtoehdot. Kasvatus 29(3), 267-279.

Saarinen, T. 1996. Mitä laatu on? Opetuksen, koulutuksen ja yliopiston laatu laitosten näkökulmasta. Kasvatus 27(4), 320-330. 

Saarinen, T. 1995. Systematic higher education assessment and departmental impacts. Translating the effort to meet the need. Quality in Higher Education 1(3), 223-234.

Saarinen, T. 1993. Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun. Koulutuksen laadun erilaiset merkitykset. Aikuiskasvatus 13(4), 228-232.

Ala Vähälä, T., Saarinen T. ja Salo, T L. 1989. Ilonlapset ja surunlapset opintiellä kieltenopintojen kulku opiskelijoiden itsensä kuvaamana. Kasvatus 20 (5), 391-398.Articles in edited volumes and conference proceedings

Saarinen, T. 1999. Koulutuksen arvioinnin vaikutukset - esimerkkinä yliopistoarviointi. Teoksessa K. Paakkunainen (toim.) Arviointitutkimus ja nuoriso tulosvastuusta dynaamiseen nuorisotoimintaan. Julkaisuja 8 / 99. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.


Saarinen, T. 1997. Tehokkuudesta laatuun ja vaikuttavuuteen: tuloksellisuudesta palkitseminen Suomessa. Teoksessa Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto, 15-32

Saarinen, T. & Laiho, I. 1997. Tuloksellisuuden ja laadun palkitseminen: viiden maan vertailu. Teoksessa Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto, 33-51.

Silvennoinen, H., Saarinen, T. & Hedman, J. 1997. Palkitsemalla parempaan työllisyyteen. Teoksessa Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto, 73-99.

Nyyssölä, K. & Saarinen, T. 1997. Korkeakoulut talutushihnasta juoksunaruun. Teoksessa Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto, 223-226.

Silvennoinen, H., Saarinen, T. & Hedman, J. 1997. Yliopistojen ja koulutusalojen työmarkkinaprofiilit. Teoksessa J P Liljander (toim.) Erilaistuva korkeakoulutus. Korkeakoulutuksen VI symposium, Jyväskylä 15. 16.8.1996. Jyväskylän yliopisto, 111 - 126.

Rekilä, E. & Saarinen, T. 1996. Evaluation of Higher Education in Finland. In J.C. Smeby (ed.) Evaluation of Higher Education in the Nordic Countries. Nord 1996:6. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 35-50.

Saarinen, T. 1995. Higher Education Assessment: What Constitutes Impact? In T. Banta & J. Lambert (ed.) Proceedings of the Serventh International Conference on Assessing Quality in Higher Education. Indiana University, Purdue University Indianapolis, 137-146.

Saarinen, T. & Silvennoinen, H. 1994. Hyvin koulutettu työllistyy huonoinakin aikoina? Työllistyminen, tuloksellisuus ja laatu. Teoksessa O. Kivinen (toim.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportteja 21, 181-212.

Saarinen, T. 1993. Arviointiin kohdistuvat odotukset: mikä on arvioinnin paikka "korkeakoulutuksen kriisissä"? Jalkanen, H. ja Lestinen, L. (toim.) Korkeakoulutuksen kriisi? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 19. 20.8. järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen V symposiumista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 93-105.

Ala Vähälä T., Saarinen T. ja Salo, T L 1990. Ilon lapset ja surun lapset opintiellä. Teoksessa Silvonen J. (toim.) Oppimistapahtuma, opiskelijoiden kulttuuripääoma ja opintokokemusten muutos. Joensuun yliopisto, Psykologian tutkimuksia 9. Joensuu, 6-41.

Saarinen, T. 1990. Reunavaltioliiton turvasta Kansainliiton Eurooppa-idylliin. Maalaisliittolaisen lehdistön ulkopoliittisia linjoja 1924-1929. Teoksessa T. Kunttu (toim.) Arvostusta ja arvostelua. "Euroopan rauhanidylli" 1924-1929 ja suomalainen puoluelehdistö. Poliitttisen historian laitoksen julkaisuja F: 6. Turku: Turun yliopisto, 68-83.


Saarinen, T. 1988. Kielten ja kääntämisen opiskelu Turun yliopistossa opiskelijan näkökulmasta. Teoksessa Nuutinen A. ja Sarja A. (toim.) Oppiminen ja opetuksen kehittäminen korkeakouluissa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja B 32. Jyväskylä, 3-10.

Monographs

Saarinen, T. 1995. Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun. Korkeakouluarvioinnin käynnistyminen ja kokemukset laitoksilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 32, Turun yliopisto. 217 s.

Saarinen, T. 1993. Lähtökohtia Turun yliopiston hallinnon ja toiminnan arvioinnin kehittämiseen. Hallintoviraston julkaisusarja 1/1993. Turku, Turun yliopisto.

Ala Vähälä T., Holopainen T., Saarinen T. ja Salo, T L 1987. Raportti kielten ja kääntämisen opiskelusta Turun yliopistossa. SYL julkaisu 2/87. Helsinki.

Edited volumes

Saarinen, T. 2002 (ed.). Attracting New Target Groups in Adult Education. A Manual. Turku: Turun suomenkielinen työväenopisto. (julkaistu myös suomeksi)


Saarinen, T. (toim.) 1999. Itsearviointi opistojen opetuksen ja henkilöstön kehittämisvälineenä. Turku: Turun kaupunki.

Nyyssölä, K. & Saarinen, T. (toim.) 1997. Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto.

 

Other articles:

Silvennoinen H., Saarinen T. & Hedman J. 1998. Tärkeintä on voitto ja hyvät palkinnot. Tiedepolitiikka 1 (23), 41‑50.

 

Saarinen, T. 1996. Miten korkeakouluarviointi vaikuttaa? Tiedepolitiikka 21(2), 47‑52.

    

Ahola, S. & Saarinen, T. 1996. Markkinat, muutosagentit ja virtuaaliyliopisto ‑ koulutussosiologinen matkakertomus Budapestista. Korkeakoulutieto 24(3), 73‑76.

 

Saarinen, T. 1995. Arvioinnin vaikutukset? Korkeakoulutieto 22(4) 53‑56.

 

Silvennoinen, H. & Saarinen, T. 1995. Yliopistot ja alat jonoon! Reunahuomautuksia työllistymisrankingiin. Korkeakoulutieto 22 (1), 63‑68.

 

Saarinen T. 1991. United Europe and Foreign Students. In Foreign Students in Europe. Syl‑moniste 2/91, Helsinki, 7‑12.

Aksentti-jengi (Saarinen T., Holopainen T., Salo T. L. ja Ala-Vähälä T.) 1986. Oppia vai opintoviikkoja kielten ja kääntämisen koulutuksen ongelmia. Kasvatus 17 (6), 516-518.