Tommi Jantunen

 

Professori / Professor
Viittomakielen keskus / Sign Language Centre
Kieli- ja viestintätieteiden laitos / Department of Language and Communication Studies
PL 35 (A) / P.O. Box 35 (A)
40014 Jyväskylän yliopisto / FI-40014 University of Jyväskylä
Puh. 040 8053185 / Tel. +358 40 8053185
S-posti / E-mail: tommi.j.jantunen[at]jyu.fi
Official home page: http://users.jyu.fi/~tojantun