Harjoitusohjeet

Kuinka selviän harjoituksista hyväksytysti?

Harjoitukset koostuvat ohjatuista tunneista sekä itsenäisestä harjoitustyöstä. Ohjatuista harjoituksista on palautettava lapputyö sekä suoritettava näyttökoe hyväksytysti. Itsenäisestä harjoitustyöstä palautetaan harjoitustyöraportti.

Ohjatut harjoitukset

Ohjatuissa harjoituksissa on aina paikalla ohjaaja. Ohjattuihin harjoituksiin kuuluvat johdatukset, lapputyö ja näyttökoe. Ohjatuista harjoituksista palautetaan lapputyön tuloslomake.

Taulukko: Ohjattujen harjoitusten sisältö (aikataulu Korpissa)

Demo
Aihe
Ohjaaja Valmistautuminen
1
Johdatus voiman mittaamiseen Peltonen Ei
2
Johdatus EMG:n mittaamiseen
Piitulainen Ei
3
Johdatus mittausdatan käsittelyyn Kallio Ei
4
Lapputyö (ryhmä 1/2) Peltonen Kyllä
5
Lapputyö (ryhmä 2/2) Kallio Kyllä
6
Näyttökoe (ryhmä 1/2) Peltonen Kyllä
7
Näyttökoe (ryhmä 2/2) Piitulainen Kyllä
8
Johdatus liikeanalyysi (1/2)
Rantalainen Ei
9
Jahdatus liikeanalyysi (2/2)
Rantalainen Ei
10
Harjoitustyön esittäminen
Oma Ohjaaja
Kyllä

Johdatukset

Johdatuksessa tutustutaan ohjaajan avustuksella tunnin aiheeseen. Johdatus voi sisältää ohjaajan antamia tehtäviä, mutta johdantotunneille ei tarvitse valmistautua etukäteen eikä niistä palauteta mitään.

Lapputyö

Ohjaajan läsnäollessa suoritettava työ, johon on valmiit mittausohjeet ja tuloslomake. Lapputyöhön valmistaudutaan lukemalla mittausohjeet. Täytetty tuloslomake palautetaan työn ohjaajalle. Lapputyö arvostellaan hyväksytty/korjattavaa -asteikolla.

Näyttökoe

Ryhmän on suoritettava yksi ohjaajan antama tehtävä. Tehtävät tulevat näkyville etukäteen.

  1. Avoin
  2. Avoin
  3. Avoin
  4. Avoin
  5. Avoin

Itsenäinen harjoitustyö (2-3 hengen ryhmät)

Harjoitustyössä ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi valitsemastaan aiheesta toteuttamansa tutkimuksen. Harjoitustyö arvostellaan asteikkolla 1-5.

Harjoitystyössä ryhmiä ohjaavat omat ohjaajat, jotka ovat:

  • Ryhmä 1: Harri Piitulainen
  • Ryhmä 2: Timo Rantalainen
  • Ryhmä 3: Jouni Kallio