Tutkimushankkeita

 

Perheen arki ja lapsen sosio-emotionaalinen hyvinvointi 24/7-taloudessa
2011–2014
Rahoittaja: Suomen Akatemia


TOMERA – Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn tukeminen pävähoidossa

2007–2010
Rahoittaja: Suomen Raha-automaattiyhdistys

Jyväskylän Perhekoulu: Ylivilkkaiden ja haastavasti käyttäytyvien lasten ja heidän perheidensä tukeminen
2005-2008
Yhteistyötaho: Kelan tutkimusosasto; Kliinisen toiminnan rahoitus: Kela

Kasvuympäristötekijöiden merkitys kielellisten oppimisvaikeuksien taustatekijänä
2000–2003
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät
1995–2000
Rahoittaja: Suomen Akatemia