Julkaisuja (valikoima)


A.    Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit


Määttä, S., Laakso, M-L., Tolvanen, A., Ahonen, T., & Aro, T., (in press). Developmental trajectories of early communication skills. Journal of Speech, Language and Hearing Research.

Kanto, L., Huttunen, K., & Laakso, M-L. (submitted). Relationship between linguistic environment of hearing children in Deaf-parented families and children’s early bilingual language development.

Laakso, M.-L., Lajunen, K., Aro, T., Eklund, K. & Poikkeus, A.-M. 2011. Ylivilkkaiden lasten vanhempien kokemuksia Perhekoulu-interventiosta. Kasvatus, 42 (2), 118–130. Retrieved from http://ktl.jyu.fi/kasvatus

Lautamo, T., Laakso, M.-L., Aro, T., Ahonen, T. & Törmäkangas, K. 2011. Validity of the play assessment for group settings: An evaluation of differential item functioning between children with specific language impairment and typically developing peers. Australian Occupational Therapy Journal, 58 (4), 222-230. doi:10.1111/j.1440-1630.2011.00941.x

Torppa, M., Laakso, M.-L. & Poikkeus, A.-M. 2011. Kasvuympäristötekijöiden yhteys kielen ja lukutaidon kehitykseen. Psykologia, 46 (2-3), 134–136.

Aro, T., Poikkeus, A.-M., Eklund, K., Tolvanen, A., Laakso, M.-L. Viholainen, H., Lyytinen, H., Nurmi, J., Ahonen, T. 2009. Effects of multi-domain risk accumulation on cognitive, acdemic, and behavioral outcomes. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 38 (6), 883–898.

Lyytinen, H., Erskine, J., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Guttorm. T., Hintikka, S., Hämäläinen, J., Ketonen, R., Laakso, M.-L., Leppänen, P.H.T., Lyytinen, P., Poikkeus, A.M., Puolakanaho, A., Richardson, U., Salmi, P., Tolvanen, A., Torppa, M., & Viholainen, H. 2008. Early identification and prevention of dyslexia: Results from a prospective follow-up study of children at familial risk for dyslexia. In G. Reid, A. Fawcett, F. Manis, & L. Siegel (Eds.), The SAGE Handbook of Dyslexia (pp. 121-146). Sage Publishers.

Torppa, M., Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., Leskinen, E., Tolvanen, A., Leppänen, P.H.T., Puolakanaho, A., & Lyytinen, H. 2007. Modeling the early paths of phonological awareness and factors supporting its development in children with and without familial risk of dyslexia. Scientific Studies of Reading, 11, 73-103.

Torppa, M., Poikkeus, A-M, Laakso, M-L., Eklund, K., & Lyytinen, H. 2006. Predicting delayed letter name knowledge and its relation to grade 1 reading achievement in children with and without familial risk of dyslexia. Developmental Psychology, 42, 1128-1142.

Laakso, M-L., Poikkeus, A-M., Eklund, K., & Lyytinen, P. 2004. Interest in early shared reading: Its relation to later language and letter knowledge in children with and without a risk of reading difficulties. First Language, 24, 323-345.

Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T., Kulju, P., Laakso, M-L., Leiwo, M., Leppänen, P., Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., Richardson, U., Torppa, M., & Viholainen, H. 2004. Early development of children at familial risk for dyslexia – Follow-up from birth to school age. Dyslexia, 10, 146-178.

Lyytinen, H., Eklund, K., Erskine, J., Guttorm, T., Laakso, M-L., Leppänen, P., Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., & Torppa, M. 2004. Development of children at familial risk for dyslexia before school age Enfance: Special Issue of Approche Neuropsychologique de la Dyslexie Developmentale, 56, 289-309.

Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorm, T.K., Laakso, M-L., Leinonen, S., Leppänen, P.H.T., Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., & Puolakanaho, A. 2001. Developmental pathways of children with and without familial risk for dyslexia during the first years of life. Developmental Neuropsychology, 20 (2), 539-558.6.

Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., & Laakso, M-L., Eklund, K., & Lyytinen, H. 2001. Language development and symbolic play in children with and without familial risk for dyslexia. Journal of  Speech, Language, and Hearing Research, 44, 873-885.

Laakso, M-L., Poikkeus, A-M., & Lyytinen, P. 1999. Shared reading interaction in families with and without genetic risk for dyslexia: Implications for toddlers’ language development, Infant and Child Development, 8, 179-195.

Laakso, M-L., Poikkeus, A-M., Eklund, K., & Lyytinen, P. 1999. Social interactional behaviors and symbolic play as predictors of language development and their associations with maternal attention-directing strategies. Infant Behavior and Development, 22, 541-556.

Laakso, M-L., Poikkeus, A-M., Katajamäki, J., & Lyytinen, P. 1999. Early intentional communication as a predictor of language development in young toddlers. First Language, 19, 207-231.

Lyytinen, P., Laakso, M-L., Poikkeus, A-M., & Rita, N.  1999. The developmental and predictive relations of play and language across the second year. Scandinavian Journal of Psychology, 40, 177-186.

Lyytinen, P., Laakso, M-L., & Poikkeus, A-M. 1998. Parental contribution to child’s early language and interest in books. European Journal of Psychology of Education, XIII, 297-308.

Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., & Laakso, M.-L 1997. Language and symbolic play in toddlers. International Journal of Behavioral Development, 21, 289-302.

Laakso, M-L. 1995. Mothers’ and fathers’ communicational clarity and teaching strategies with their school-aged children. Journal of Applied Developmental Psychology, 16, 3, 445-461.

Lyytinen, P., Rasku-Puttonen, H., Ahonen, T., Poikkeus, A-M., & Laakso, M-L. 1995.Task-related variation in communication between boys with learning disabilities and their mothers. European Journal of Psychology of Education, X, 1, 1-12.

Lyytinen, P., Rasku-Puttonen, H., Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., & Ahonen, T. 1994. Mother-child teaching strategies and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 27, 186-192.

Rasku-Puttonen, H., Lyytinen, P., Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., & Ahonen, T. 1994. Communication deviances and clarity among the mothers of normally achieving and learning disabled boys. Family Process, 33, 11-20.

Lautamo, T., Laakso, M-L., Aro, T., Ahonen, T., (manuscript). Pilot study for intra-rater reliability of the Play Assessment for Group Settings (PAGS).

 

B.    Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset


Laakso, M.-L. 2011. Esikielellisten taitojen arviointi. In M.-L. Laakso (Eds.), Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. (pp. 175-193). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Laakso, M-L. 2011. Esikko – esikielellisen kehityksen seurantaan. Terveydenhoitaja, 8, 24-25.

Laakso, M.-L. 2011. Esikko- lapsen esikielellisen kommunikaation ja varhaisen kielen arviointimenetelmä. In S. Stolt, M. Lehtihalmes & L. Kunnari (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. (pp. 10-20). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja (43). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Laakso, M-L. 2011. Lasten vuorovaikutuksellinen voima ja sen merkitykset. Ryhmätyö, 2, 2–10.

Laakso, M.-L. 2011. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen merkitys lapsen itsesäätelyn kehityksessä. In T. Aro & M.-L. Laakso (Eds.), Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. (pp. 60-79). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Lajunen, K. & Laakso, M.-L. 2011. Ylivilkkaiden ja haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien ryhmämuotoinen tukeminen. In T. Aro & M.-L. Laakso (Eds.), Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. (pp. 120-146). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Lehtinen, E., Turja, L. & Laakso, M.-L. 2011. Leikin mahdollisuudet ja haasteet lapsilla, joilla on itsesäätelyn vaikeuksia. In T. Aro & M.-L. Laakso (Eds.), Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. (pp. 236-264). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Rautamies, E., Laakso, M.-L. & Poikonen, P.-L. 2011. Haastavasti käyttäytyvä lapsi : kodin ja päivähoidon kasvatusyhteistyö koetuksella. In T. Aro & M.-L. Laakso (Eds.), Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. (pp. 192-215). Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Turja, L. & Laakso, M-L. 2011. Tarinataikurituokiot – menetelmä ylivilkkaiden ja haastavasti käyttäytyvien lasten kokemusten kuulemiseen osana kuntoutuskäytäntöä. Congress Procedings, Lapsuuden tutkimuksen päivät 6–7.6.2011.

Laakso, M-L., Eklund, K., Aro, T., Määttä, S. & Poikkeus, A.-M. 2009. Varhain ja monipuolisesti liikkeelle lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen arvioinnissa –kuvausta ja tutkimustuloksia Esikko-tutkimuksesta ja Ensikartoitus-kyselystä [Early and comprehensive start in evaluation of early prelinguistic and language skills – description and results from Esikko-study and Ensikartoitus-questionnaire]. NMI-Bulletin 4(15), 3-13.

Laakso, M.-L. 2008. Hei katsopa tänne! - Äidin sensitiivisyys ja jaetun tarkkaavuuden hetket lapsen kielellisen kehityksen kontekstina [Hey look at this! –Maternal sensitivity and the moments of joint attention as a context for language development]. In K. Launonen, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, & M. Lehtihalmes (eds). Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen Studing early parent-child interaction]. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja [Publications of the Association of Speech and Language], 40, 24-34.

Laakso, M.-L. 2007. Esikielellinen kommunikaatio ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutus lapsen kielenkehityksen kehtona [Prelinguistic communication and parent –child interaction as cradle of language development]. In E. Lehto, M. Hasan, & R. Parkas (eds). Satakieli-seminar 2007. Kokkola: Satakieli-programme, 28-37.

Laakso, M-L. 2005. Lapsen varhaisen kommunikaation arviointi – keino tunnistaa kielellisen kehityksen riskit varhaisessa vaiheessa [Evaluation of early prelinguistic skills – a tool for early risk identification]. NMI-Bulletin 4(15), 3-13.

Laakso, M.-L. 2003. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikointi. Teoksessa    T. Siiskonen, T. Aro, T. Ahonen, & R. Ketonen (toim.) Joko se puhuu. Kielellisen kehityksen vaikeudet lapsuusiässä. (s. 20-48). Juva: PS-kustannus (toim. ref.).

Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., Aro, T., Eklund, K., Katajamäki, J., & Lajunen, K. 2002. Vanhemmat kouluun. Tukitoimintaa vilkkaiden lasten perheille. Teoksessa A. Rönkä & U.Kinnunen (toim.) (toim. ref.). Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen  (s. 159-187). Keuruu: PS-kustannus.

Laakso, M-L. 2000. Esikielellinen kommunikaatio ja sen vuorovaikutuksellinen

konteksti. [Prelinguistic communication and its interactional context]. Puheterapeutti, 1, 12–16.

Laakso, M-L. 2000. Kiireetön yhdessäolo – laatuaikaa lapsille ja vanhemmille. [Being together peacefully - quality time for parents and children]. Esikko, 2, 24-26.

 

C.    Tieteelliset kirjat (monografiat)


Aro, T. & Laakso, M.-L. (Eds.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Laakso, M.-L., Eklund, K. & Poikkeus, A.-M. 2011. Esikko: lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen ensikartoitus. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Laakso, M-L. 1999. Prelinguistic skills and early interactional context as predictors of children’s language development. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 155.