kyc-sosiaalitieteet

KYC-sosiaalitieteiden yksikön julkaisut 2015-2020

Alho, S. (2020). Kasvatus- ja perheneuvolatyön käännekohdat. In J. Moilanen, J. Annola, & M. Satka (Eds.), Sosiaalityön käänteet (pp. 170-194). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 144. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8041-2 Open Access

Dedotsi, S., & Panić, G. (2020). Resisting within the neoliberalising academy : Reflections on doing transformative doctoral research. Emotion, Space and Society, 35, Article 100657. https://doi.org/10.1016/j.emospa.2020.100657 Open Access

Eskelinen, T., Hirvilammi, T., & Venäläinen, J. (Eds.). (2020). Enacting Community Economies Within a Welfare State. MayFly. http://mayflybooks.org/wp-content/uploads/2020/03/ECEWAWS_final_e-book.pdf Open Access

Eskelinen, T., Hirvilammi, T., & Venäläinen, J. (2020). Introduction: Community economies and social transformation with, within and beyond the welfare state. In T. Eskelinen, T. Hirvilammi, & J. Venäläinen (Eds.), Enacting Community Economies Within a Welfare State (pp. 1-21). MayFly. http://mayflybooks.org/wp-content/uploads/2020/03/ECEWAWS_final_e-book.pdf Open Access

Hiitola, J., & Rantamäki, N. (2020). Kolme vuosikymmentä pakolaisten vastaanottoa : Kati Turtiaisen haastattelu. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(3), 290-298. https://doi.org/10.30668/janus.92144 Open Access

Hiitola, J., Turtiainen, K., & Vuori, J. (2020). Small agency and precarious residency in Afghan refugee families. In J. Hiitola, K. Turtiainen, S. Gruber, & M. Tiilikainen (Eds.), Family Life in Transition : Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries (pp. 177-187). Routledge. Routledge Studies in Family Sociology. https://doi.org/10.4324/9780429024832-16 Open Access

Hiitola, J., Turtiainen, K., Gruber, S., & Tiilikainen, M. (Eds.). (2020). Family Life in Transition : Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries. Routledge. Routledge Studies in Family Sociology. https://doi.org/10.4324/9780429024832

Hirvilammi, T., & Joutsenvirta, M. (2020). Diverse work practices and the role of welfare institutions. In T. Eskelinen, T. Hirvilammi, & J. Venäläinen (Eds.), Enacting Community Economies Within a Welfare State (pp. 47-70). MayFly. http://mayflybooks.org/wp-content/uploads/2020/03/ECEWAWS_final_e-book.pdf Open Access

Jones, David N., Campanini, Annamaria, Holmberg Herrström, Eva, Martinez, Silvana, Lombard, Antoinette, Twikirize, Janestic, Leung, Irene, Virág, Viktor, Acar, Hakan, Coxshall, Wendy, Matthies, Aila-Leena, Erikson, Bodil, de Jesús Rosa, Iván, de la Torre, José Rafael, Ortiz Candelaria, Verónica C., Pérez Martinez, Krystal L., Lord, Katherine, Nathaniel-DeCaires, Karene, Christianson-Wood, Jan, Rubin, Susan, Wehrmann, Kathryn, Shajahan, P. K., Bihari, Avadh, Das, Samadrita, Tassé, Abye. (2020). Global Agenda for Social Work and Social Development. Fourth Report: Strengthening recognition of the Importance of Human Relationships. International Federation of Social Workers. https://www.ifsw.org/product/books/global-agenda-for-social-work-and-social-development-4th-report/ Open Access

Kattilakoski, M., & Rintamäki, N. (2020). Hyvinvointia paikallistamassa : maaseudun paikallisten hyvinvointijärjestelmien teoreettinen tulkintamalli. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(4), 374-391. https://doi.org/10.30668/janus.84079 Open Access

Kortetmäki, T., Kotiaho, J., Hytönen, J., Näyhä, A., Tupala, A.-K., Baumeister, S., Käppi, M., Purhonen, J., El Geneidy, S., Kuusiaho, V., Silonsaari, J., Matthies, A.-L., Säynäjäkangas, J., Ratinen, I., Veijola, S., Mattila, H., & Järvensivu, P. (2020). Elinvoiman ja elonkirjon puolesta : ekologinen jälleenrakennus kunnissa pandemian jälkeen. Jyväskylän yliopisto, JYU.Wisdom - School of Resource Wisdom. Wisdom Letters, 2/2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202009105817 Open Access

Matthies, A.‐L., Peeters, J., Hirvilammi, T., & Stamm, I. (2020). Ecosocial innovations enabling social work to promote new forms of sustainable economy. International Journal of Social Welfare, 29(4), 378-389. https://doi.org/10.1111/ijsw.12423 Open Access

Matthies, A., Krings, A., & Stamm, I. (Eds.). (2020). International Journal of Social Welfare. Volume 29, Issue 4. Special Issue: Research‐based knowledge about social work and sustainability (29). Wiley-Blackwell. International Journal of Social Welfare. https://doi.org/10.1111/ijsw.12462

Paavola, J., & Viitasalo, K. (2020). Mistä aikuisen tuen tarve syntyy?. In M. Zechner (Ed.), Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin (pp. 18-33). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä, 144. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320426 Open Access

Rantamäki, N., Kattilakoski, M. K., & Halonen, M. (2020). Alueellinen yhdenvertaisuus turvattava uudistuvissa sote-rakenteissa. Maaseutupolitiikan neuvosto MANE. Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset, 6/2020. https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/politiikkasuositus-alueellinen-yhdenvertaisuus-sote-rakenteissa Open Access

Stamm, I., Matthies, A.-L., Hirvilammi, T., & Närhi, K. (2020). Combining labour market and unemployment policies with environmental sustainability? : A cross-national study on ecosocial innovations. Journal of International and Comparative Social Policy, 36(1), 42-56. https://doi.org/10.1017/ics.2020.4

Svenlin, A.-R. (2020). Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta : lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 180. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8011-5 Open Access

Svenlin, A.-R. (2020). Lapsia ja vanhempia kannatteleva tukiperhetoiminta. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(4), 404-409. https://doi.org/10.30668/janus.91071 Open Access

Turtiainen, K. (2020). Care Relations of Resettled Refugees : Case Study, Finland. In R. Misra (Ed.), Migration, Trafficking and Gender Construction : Women in Transition (pp. 167-188). Sage Publications. Open Access

Turtiainen, K. (2020). Turvapaikanhakijat ja tunnustaminen. In O. Hirvonen (Ed.), Tunnustuksen filosofia ja politiikka : Hegelistä nykypäivään (pp. 255-270). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1458. Open Access

Turtiainen, K. (2020). An intersectional perspective on rural refugee settlement and integration in Finland. In O. Sacramento, E. Challinor, & P. G. Silva (Eds.), Quest for refuge : Reception responses from the Global North (pp. 103-128). Edições Húmus.

Turtiainen, K., Hiitola, J., Gruber, S., & Tiilikainen, M. (2020). Introduction : The changing welfare state. In J. Hiitola, K. Turtiainen, S. Gruber, & M. Tiilikainen (Eds.), Family Life in Transition : Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries (pp. 16-24). Routledge. Routledge Studies in Family Sociology. https://doi.org/10.4324/9780429024832-1

Yliruka, L., Petrelius, P., Alho, S., Jaakola, A.-M., Lunabba, H., Remes, S., Keränen, S., Teiro, S., & Terämä, A.-M. (2020). Osaaminen lastensuojelun sosiaalityössä : Esitys asiantuntijuutta tukevasta urapolkumallista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 36/2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-571-1 Open Access

Helne, T., & Hirvilammi, T. (2019). Having, Doing, Loving, Being : Sustainable Well-Being for a Post-Growth Society. In E. Chertkovskaya, A. Paulsson, & S. Barca (Eds.), Towards a Political Economy of Degrowth (Article Chapter 13). Rowman & Littlefield Publishers. Transforming Capitalism.

Hirvilammi, T., Väyrynen, M., Stamm, I., Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2019). Reflecting on Work Values with Young Unemployed Adults in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies, 9(2), 87-104. https://doi.org/10.18291/njwls.v9i2.114802 Open Access

Kokkonen, T. (2019). Politiikka sosiaalityön yhteiskunnallisen paikan määrittäjänä. In A. Pohjola, T. Kemppainen, A. Niskala, N. Peronius, & H. Blomberg (Eds.), Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö (pp. 57-80). Vastapaino.

Matthies, A.-L. (2019). Case 5.3 : Two realities meeting one another : Young service users and policy-makers in Finland. In S. Banks, & M. Brydon-Miller (Eds.), Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being : Cases and Commentaries (pp. 119-121). Routledge.

Matthies, A.-L. (2019). Kohti kestävää taloutta : ekososiaalinen näkökulma taloussosiaalityöhön. In M. Zechner, S. Karjalainen, & K. Viitasalo (Eds.), Avauksia taloussosiaalityöstä (pp. 33-40). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1 Open Access

Matthies, A.-L., Närhi, K., Julkunen, I., & Martinsen, E. (Eds.). (2019). 生态社会工作与社会工作实践. [Ecological Social Work and Collaborative Research in Practice]. Social Sciences Academic Press.

Matthies, A.-L., Stamm, I., Hirvilammi, T., & Närhi, K. (2019). Ecosocial Innovations and Their Capacity to Integrate Ecological, Economic and Social Sustainability Transition. Sustainability, 11(7), Article 2107. https://doi.org/10.3390/su11072107 Open Access

Rantamäki, N., & Kattilakoski, M. (2019). On the trail of local welfare innovations in rural Finland. Regional Science Policy & Practice, 11(2), 329-343. https://doi.org/10.1111/rsp3.12213 Open Access

Sacramento, O., Turtiainen, K., & Silva, P. G. (2019). Policies of Refugee Settlement and Integration in Europe : the Cases of Portugal and Finland. European Journal of Migration and Law, 21(4), 409-434. https://doi.org/10.1163/15718166-12340059 Open Access

Silva, P. G. (2019). Radical Experiences of Portuguese Social Workers in the Vanguard of the 1974 Revolution. Journal of Progressive Human Services, 30(3), 239-259. https://doi.org/10.1080/10428232.2019.1641008

Stamm, I., Hirvilammi, T., Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2019). Ecosocial Innovations in Europe : How Social and Solidarity Economy Actors Can Promote the Sustainable Development Goals. UNTFSSE Knowledge Hub Draft Paper Series. https://unsse.org/wp-content/uploads/2019/05/263_Stamm_Ecosocial-Innovations-in-Europe_En.pdf Open Access

Turtiainen, K., & Hiitola, J. (2019). Migrant parents talking back : Stigmatised identities and doing being ordinary. Qualitative Social Work, 18(6), 1051-1066. https://doi.org/10.1177/1473325018796667

Viitasalo, K. (2019). Mistä taloussosiaalityössä on kyse?. In M. Zechner, S. Karjalainen, & K. Viitasalo (Eds.), Avauksia taloussosiaalityöstä (pp. 8-15). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1 Open Access

Alho, S., Rasa, M., & Vuolukka, K. (2018). Perheterapian ja sosiaalityön yhteiset juuret sekä suhdeperustaisen systeemisen lastensuojelutyön kehittäminen. In P. Petrelius, & P. Eriksson (Eds.), Uudistuva lastensuojelu : kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa (pp. 85-95). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 32/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6 Open Access

Hiitola, J., & Peltola, M. (2018). Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisten vanhempien kohtaamisissa. In J. Hiitola, M. Anis, & K. Turtiainen (Eds.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (pp. 124-145). Vastapaino.

Hiitola, J., Anis, M., & Turtiainen, K. (Eds.). (2018). Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Vastapaino.

Hiitola, J., Anis, M., & Turtiainen, K. (2018). Johdanto. In J. Hiitola, M. Anis, & K. Turtiainen (Eds.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (pp. 6-29). Vastapaino.

Hiitola, J., Anis, M., & Turtiainen, K. (2018). Epilogi. In J. Hiitola, M. Anis, & K. Turtiainen (Eds.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (pp. 235-241). Vastapaino.

Hirvilammi, T. (2018). Ekososiaalista politiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteiskuntapolitiikka, 83(1), 103-104. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018060825586 Open Access

Hirvilammi, T. (2018). Wellbeing in the New Era of Postgrowth. A Review of Milena Büchs & Max Koch: Postgrowth and Wellbeing. Challenges to Sustainable Welfare. Basic Income Studies, 13(2), Article 20180016. https://doi.org/10.1515/bis-2018-0016

Ilmonen, K. (2018). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos., pp. 134-148). PS-kustannus.

Ilmonen, K. Toholammin Rautareitillä. Lampin Raitti : Toholammin kotiseutulehti, .

Ilmonen, K. Hanke menee metsään - toivottavasti sinäkin : PaikuGL-hanke, mikä se on?. Lestin Mutti 2018 : Lestijärven kotiseutulehti, (34), 37-39.

Kokkonen, T. (Ed.). (2018). Kotouttavat kontaktit : puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7611-8 Open Access

Kokkonen, T., Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2018). Transformation of the Finnish welfare state. In M. Kamali, & J. H. Jönsson (Eds.), Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work : Current and Future Challenges (pp. 35-45). Routledge. Routledge Advances in Social Work. https://doi.org/10.4324/9781315111834-3

Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2018). Ecological Theories. In N. Thompson, & P. Stepney (Eds.), Social Work Theory and Methods : The Essentials (pp. 202-214). Routledge. Open Access

Matthies, A.-L., Närhi, K., & Kokkonen, T. (2018). The Promise and Deception of Participation in Welfare Services for Unemployed Young People. Critical Social Work, 19(2), 1-20. https://doi.org/10.22329/csw.v19i2.5677 Open Access

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2018). The ecosocial approach in social work as a framework for structural social work. International Social Work, 61(4), 490-502. https://doi.org/10.1177/0020872816644663

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2018). Ekososiaalinen transitio, kestävyyden kysymykset ja luonto voimavarana sosiaalityön pro gradu -tutkimuksessa. In K. Närhi, & A.-L. Matthies (Eds.), Ympäristökysymys suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa (pp. 5-13). Jyväskylän yliopisto. YFI julkaisuja, 5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7371-1 Open Access

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (Eds.). (2018). Ympäristökysymys suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto. YFI julkaisuja, 5. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7371-1 Open Access

Rautavuoma, V., & Turtiainen, K. (2018). Toimijuutta tukeva tulkkaus perhepalveluissa. In J. Hiitola, M. Anis, & K. Turtiainen (Eds.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (pp. 146-168). Vastapaino.

Stamm, I. (2018). Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit in den Ethikkodizes Sozialer Arbeit : Kein Thema für die Profession?. Soziale Arbeit, 67(12), 444-450.

Turtiainen, K. (2018). Recognising forced migrants in transnational social work. International Journal of Migration, Health and Social Care, 14(2), 186-198. https://doi.org/10.1108/ijmhsc-11-2016-0042 Open Access

Turtiainen, K. (2018). Kun joku ottais kopin! : havaintoja kotouttamisen kentältä. In T. Kokkonen (Ed.), Kotouttavat kontaktit : puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista (pp. 8-13). Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7611-8 Open Access

Turtiainen, K., & Rezai, J. (2018). Valoa tunnelin päässä : tunnustussuhteet nuorten kertomuksissa. In J. Hiitola, M. Anis, & K. Turtiainen (Eds.), Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä (pp. 214-234). Vastapaino.

Turtiainen, K., Kokkonen, T., & Viitasalo, K. (2018). Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet kotouttamistyön ulkoisten ehtojen ja maahanmuuttajien tarpeiden ristipaineissa. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 26(4), 343-360. https://doi.org/10.30668/janus.76453 Open Access

Turtiainen, K., Kokkonen, T., Hiitola, J., & Viitasalo, K. (2018). Maahanmuuttajien "äänten" kuuntelemisesta aitoon osallisuuteen. In T. Kokkonen (Ed.), Kotouttavat kontaktit : puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista (pp. 64-65). Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7611-8 Open Access

Helne, T., & Hirvilammi, T. (2017). The Relational Conception of Wellbeing as a Catalyst for the Ecosocial Transition. In A.-L. Matthies, & K. Närhi (Eds.), The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy (pp. 36-53). Routledge. Routledge Advances in Social Work. Open Access

Hiitola, J., & Hautanen, T. (2017). Assessing violence in the family : social work, courts, and discourses. Nordic Social Work Research, 7(1), 30-41. https://doi.org/10.1080/2156857X.2016.1195434 Open Access

Ilmonen, K. Paikallisesta kulttuuriperinnöstä matkailureitiksi. Keskipohjalaiset kylät : tiedotuslehti, . https://www.kpkylat.fi/wp-content/uploads/2017/05/KP-Kylat-uutis-ja-tiedotuslehti-2017.pdf Open Access

Leskošek, V., & Matthies, A.-L. (2017). Internationalisation of social work doctoral studies : experiences and perspectives in the changing context of European higher education. European Journal of Social Work, 20(4), 596-607. https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1185705 Open Access

Matthies, A.-L. (2017). The Conceptualisation of Ecosocial Transition. In A.-L. Matthies, & K. Närhi (Eds.), The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy (pp. 17-35). Routledge. Routledge Advances in Social Work. Open Access

Matthies, A.-L. (2017). Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa. Sosiologia, 54(2), 149-165. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1817680

Matthies, A.-L. Sosiaalihuolto valinnanvapauden ulkopuolelle!. Kuntalehti, (10), 78.

Matthies, A.-L., & Närhi, K. (Eds.). (2017). The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy. Routledge. Routledge Advances in Social Work. https://doi.org/10.4324/9781315615912

Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2017). It is the Time for Social Work and Social Policy Research on the Ecosocial Transition. In A.-L. Matthies, & K. Närhi (Eds.), The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy (pp. 1-13). Routledge. Routledge Advances in Social Work. Open Access

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2017). The Contribution of Social Work and Social Policy in Ecosocial Transition of Society. In A.-L. Matthies, & K. Närhi (Eds.), The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy (pp. 319-326). Routledge. Routledge Advances in Social Work. https://doi.org/10.4324/9781315615912 Open Access

Rantamäki, N. (2017). Co-Production in the Context of Finnish Social Services and Health Care: A Challenge and a Possibility for a New Kind of Democracy. Voluntas, 28(1), 248-264. https://doi.org/10.1007/s11266-016-9785-1 Open Access

Rantamäki, N., & Kattilakoski, M. (2017). Local Welfare Systems in Rural Finland as a Representation of Sustainable Development. In A.-L. Matthies, & K. Närhi (Eds.), The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy (pp. 174-189). Routledge. Routledge Advances in Social Work. Open Access

Stamm, I. (2017). The Human Right to Social Security and Its Impact on Socio-Political Action in Germany and Finland. Journal of Human Rights and Social Work, 2(1-2), 25-33. https://doi.org/10.1007/s41134-017-0030-7 Open Access

Stamm, I. P., Hirvilammi, T., Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2017). Ecosocial Innovations as Part of Social and Solidarity Economy : Local Models for a Sustainable Development. RISUS - Revista de Inovação e Sustentabilidade, 8(4), 200-218. https://doi.org/10.24212/2179-3565.2017v8i4p200-218 Open Access

Turtiainen, K. (2017, 26.6.2017). Pakolaiskiintiön korottaminen on yksi vastaus sekavaan suojelupolitiikkaan. ETMU-blogi. http://etmu.fi/pakolaiskiintion-korottaminen-yksi-vastaus-sekavaan-suojelupolitiikkaan/ Open Access

Alston, M., Matthies, A.-L., & McKinnon, J. (2016). Conclusion : developing an ecological practice framework. In J. McKinnon, & M. Alston (Eds.), Ecological social work : towards sustainability (pp. 218-221). Palgrave Macmillan.

Hirvilammi, T. (2016). Aikapankki luo kestävää hyvinvointia. In P. Shilongo, A.-M. Koponen, T. Hirvilammi, & H. Koppelomäki (Eds.), Tovin arvo : aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä (pp. 13-16). Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys. http://www.aikaparantaa.net/uploads/9/7/6/0/9760237/tovin_arvo_tuuli_hirvilammi.pdf Open Access

Hirvilammi, T., Matthies, A.-L., Närhi, K., & Stamm, I. (2016). Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja : analyysi kirjallisuudesta. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(4), 301-319. https://journal.fi/janus/article/view/60251 Open Access

Ilmonen, K. (2016, 23.1.2016). Maaseudun yritykset kulttuuuriperinnön asialla. Lauantai Kepari : Keskipohjanmaan lauantailiite, . http://www.lehtiluukku.fi/lehti/lauantai-kepari/23.01.2016/100245.html Open Access

Ilmonen, K. (2016, 1.4.2016). Maaseudun kulttuuriperintöä kelpaa esitellä. Maaseudun tulevaisuus, .

Ilmonen, K. (2016). Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6628-7 Open Access

Joutsenvirta, M., Hirvilammi, T., Ulvila, M., & Wilén, K. (2016). Talous kasvun jälkeen. Gaudeamus.

Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2016). Maaseudun paikalliset hyvinvointijärjestelmät kansallisen hyvinvointipolitiikan kontekstissa. In I. Luoto, M. Kattilakoski, & P. Backa (Eds.), Näkökulmana paikkaperusteinen yhteiskunta (Article 89-108). Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen, 25/2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-118-0 Open Access

Kokkonen, T., Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Miksi lahjani ei kelpaa? : näkökulmia työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten käsityksiin työelämään osallistumisesta. Nuorisotutkimus, 34(2), 35-49.

Moilanen, J., & Svenlin, A.-R. (2016). Aika tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan jäsentäjänä ja resurssina. Tutkiva sosiaalityö, 2016, 77-80. http://talentia.e-julkaisu.com/2016/docs/tutkivasosiaalityo2016.pdf Open Access

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Ekososiaalinen ajattelu yhteisötyössä. In I. Roivainen, & S. Ranta-Tyrkkö (Eds.), Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat (pp. 95-107). United Press Global.

Närhi, K., & Matthies, A.-L. (2016). Conceptual and Historical Analysis of Ecological Social Work. In J. McKinnon, & M. Alston (Eds.), Ecological Social Work : Towards Sustainability (pp. 21-38). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-40136-6_2

Rantamäki, N. (2016). Onko enää kolmatta vaihtoehtoa? : kolmannen sektorin yksityisyys ja ammattimainen sosiaalipalvelujen tuottaminen. Yhteiskuntapolitiikka, 81(6), 632-643. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704126075 Open Access

Shilongo, P., Koponen, A.-M., Hirvilammi, T., & Koppelomäki, H. (Eds.). (2016). Tovin arvo : aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä. Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys. http://www.aikaparantaa.net/uploads/9/7/6/0/9760237/tovin_arvo_julkaisu.pdf Open Access

Turtiainen, K. (2016). Pakkomuuttajat sosiaalityön asiakkaina. In M. Jäppinen, A. Metteri, S. Ranta-Tyrkkö, & P.-L. Rauhala (Eds.), Kansainvälinen sosiaalityö : käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja (pp. 203-244). United Press Global. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja, 2016.

Turtiainen, K. (2016). Sosiaalityö pakkomuuton aikana. Tutkiva sosiaalityö, 2016, 17-21. http://talentia.e-julkaisu.com/2016/docs/tutkivasosiaalityo2016.pdf Open Access

Era, T., Haaki, R., Holma, J., Holopainen, L., Hämäläinen, H., Hänninen, J., Hänninen, T., Hätinen, A., Hytönen, P., Kovanen, T., Kuittu, U., Liimatainen, E.-L., Lääperi, R., Moilanen, J., Myllynen, O., Niemi, R., Närhi, K., Pusa, A.-L., Reuna, E., . . . Ylä-Montonen, T. (2015). Työelämän moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena : sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-392-6 Open Access

Hiitola, J. (2015). Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka. Sukupuolentutkimus, 28(2), 63-66.

Häkli, H. (2015). АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? - [Active Ageing in a Nursing Home. Is it possible?]. In Г. Миннигалеева (Ed.), Активное долголетие: актуальные тенденции в социальной политике и практике [Текст] : международная конференция "50 плюс: все плюсы зрелого возраста", 17-19 сентября 2012 г. Уфа, Республика Башкортостан : материалы научно-практической конференции. - [Active Aging: current trends in social policy and practice : International Conference "50 plus: all the advantages of mature age", 17-19 September 2012 Ufa, Republic of Bashkortostan: Materials of scientifically-practical conference] (pp. 223-225). Туймазинский вестник.

Ilmonen, K. (2015). Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. In A. Saari (Ed.), Luovuuden lähteillä : välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista (pp. 38-42). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto. http://siirto.kosila.fi/skr/#/article/1/page/1

Ilmonen, K. (2015). The Role of Culture in Regional Development Work - Changes and Tensions. In F. M. Go, A. Lemmetyinen, & U. Hakala (Eds.), Harnessing Place Branding Through Cultural Entrepreneurship (pp. 79-95). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137465160.0013 Open Access

Ilmonen, K. (2015). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli, & J. Aaltola (Eds.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (4. uud. p., pp. 134-148). PS-kustannus.

Ilmonen, K., & Luoto, I. (2015). Maaseudun paikkaperustainen kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriö. http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittaminen/maaseutupolitiikka/maaseutubarometri/maaseutu_2014_-barometri/maaseudun_paikkaperustainen_kehittaminen_kulttuurin_hyvinvoinnin_ja_yrittajyyden_nakokulmasta Open Access

Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2015). Citizen Participation in the Context of Rural Local Welfare Systems. In Places of Possibility? : Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society of Rural Sociology Congress : On-line Proceedings (pp. 75-76). European Society for Rural Sociology. http://esrs2015.hutton.ac.uk/sites/www.esrs2015.eu/files/Final%20ESRS%202015%20congress%20proceedings.pdf Open Access

Närhi, K. (2015). Yhteinen tiedonmuodostus ja erilaisen tiedon kunnioittaminen sosiaalityön käytäntötutkimuksen keskiössä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(2), 238-240.

Närhi, K. (2015). Ekososiaalinen viitekehys sosiaalityössä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(3), 322-328.

Perttula, R. (2015). Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon sosiaalityössä [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 517. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6076-6 Open Access

Turtiainen, K., & Hiitola, J. (2015). Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille : ammattilaisten ja perheiden kokemuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 68/2015. https://www.tem.fi/files/44226/TEMjul_68_2015_web_17112015.pdf Open Access