Monikielinen vuosi - yleisöluentosarja kevät 2011

Monikielinen vuosi 2010-2011

Jyväskylän yliopiston kielten laitos (https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet) on erikoistunut opettamaan ja tutkimaan kieltä kulttuurikontekstissaan.  Tutkinnon pääaineeksi voi ottaa englannin kielen, latinan kielen, romaanisen filologian (painopiste ranskan kielessä ja ranskankielisessä kulttuurissa), ruotsin kielen, saksan kielen ja kulttuurin, soveltavan kielitieteen, suomen kielen, venäjän kielen ja kulttuurin sekä suomalaisen viittomakielen. Lisäksi laitoksessa voi opiskella muitakin romaanisia (espanjan kieli, italian kieli), germaanisia (tanskan kieli) ja slaavilaisia (slovakin kieli) kieliä, ja erikoiskursseja pidetään mm. portugalin, romanian ja retoromaanin kielistä.   Laitoksen opetus perustuu tutkimustietoon.  Kansainväliset opinnot sekä vaihdossa ulkomailla että vierailevien luennoitsijoiden kursseilla Jyväskylässä ovat keskeinen osa kielten laitoksen antamaa koulutusta.  Yliopiston sisällä kielten laitos toimii läheisessä yhteistyössä kielikeskuksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa.

Laitoksen opiskelijat valmistuvat kielen, viestinnän ja kulttuurin asiantuntijoiksi, esimerkiksi äidinkielen ja kielten opettajiksi. Laitokselta valmistuneet työskentelevät opettajan ammatin lisäksi monissa tehtävissä kieliasiantuntijoina mm. liike-elämässä, mediassa, kansainvälisissä tehtävissä ja informaatioteknologian alalla.

Laitoksen tutkimus kohdistuu  toisaalta oppimiseen ja opettamiseen, toisaalta kielen ja kulttuurin monimuotoisiin ilmenemis- ja vaikutusmuotoihin inhimillisessä toiminnassa. Laitokselle sijoitetut Suomen Akatemian Finland Distinguished Professor (FiDiPro), kansainvälinen huippututkija, Helsingin yliopiston kanssa yhteinen tutkimuksen huippuyksikkö VARIENG (aiheena englannin kielen vaihtelu, kontaktit ja muutos) sekä Suomen Akatemian rahoittamat tutkimusprojektit pohjoisen monikielisyyden, kielenoppimisen ja kirjahistorian alalta ovat tärkeitä toimijoita kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa (ks. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/tutkimus/painoalueet).

Kieli ei ole ainoastaan suullisen ja kirjallisen viestinnän väline, vaan se heijastaa edustamansa kulttuurin tapaa hahmottaa maailmaa. Mitä useampia kieliä opettelee, sitä paremmin ymmärtää maailman monimuotoisuutta, ja sitä helpommin oppii uusia kieliä.

Monikielinen vuosi -tapahtumasarjassa kielten laitos valottaa Euroopan kielellistä rikkautta 24.9.2010 järjestettyjen Kielimarkkinoiden ja Monikielinen vuosi -yleisöluentosarjan kautta.   Yleisöluentosarjassa keskitytään Euroopan vähemmistökieliin ja Suomessa vähän opetettuihin kieliin.

Yleisöluentosarja keväällä 2011

Paikka: Philologica-rakennus, sali 214

16.3. klo 18-20 Anna Kyppö, Jyväskylän yliopisto: Slovakki

23.3. klo 18-20 Marinella Lörinczi, Cagliarin yliopisto, Italia: Sardi (englanniksi)

13.4. klo 18-20 Chasper Pult, Churin kantonaalikoulu, Sveitsi: Retoromaani (englanniksi)

4.5. klo 18-20 Jean-Philippe Lautenbacher, Jyväskylän yliopisto: Ranskan kieli Afrikassa (englanniksi)