Alexander-von-Humboldt-professuurit

Uusi tutkimusrahoituksen muoto: Alexander-von-Humboldt-professuuri

 

Saksan sivistys- ja tutkimusministeriön (Bundesministerium für Bildung und Forschung) kansainvälinen tutkimusrahasto on päättänyt aloittaa uuden tutkimuspalkinnon, Alexander-von-Humboldt-professuurin, rahoittamisen.  Palkinnon myöntää Alexander-von-Humboldt-säätiö.   Saksalaiset korkeakoulut voivat tehdä esityksiä kansainvälisten huippututkijoiden kutsumiseksi Saksaan viisivuotisiin Alexander-von-Humboldt-professuureihin; kaikki alat tulevat kysymykseen.  Professuurin kokonaisrahoitus on korkeintaan 5 miljoonaa euroa. 

V. 2008 myönnettiin 9 palkintoa.  Ensimmäiset palkinnonsaajat julkistettiin 15.10.2008

Lisätietoa: Alexander-von-Humboldt-Professur