Publications

 

2017

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2017). Tutkimus- ja kehittämishankkeen tausta ja lähtökohdat. Teoksessa K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & E. Eteläpelto (toim.). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Mahlakaarto, S., Paavola, V., & Rossi, M. (2017). Kohtaa, Osallista, Edistä: KOE! Toimijuusjohtamisen askeleet. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Mahlakaarto, S. (2017). Teacher educators’ collective professional agency and identity – transforming marginality to strength. Teaching and Teacher Education, 63, 36-46

Hökkä, P. Rautiainen, M., Silander, T, & Eteläpelto, A. (in press, 2017). Collective Agency-promoting leadership in Finnish teacher education. In J. Murray, A. Swennen and C. Kosnik (eds.), International research, policy and practice in teacher education: Insider perspectives. Springer.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (in press, 2017). The reciprocal relationship between emotions and agency in the workplace. In M. Goller and S. Paloniemi (eds.), Agency at Work. Agentic perspective on professional learning and development. Dordrecht: Springer.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. & Eteläpelto, A. (2017). Johtamisvalmennuksella toimijuutta esimiestyöhön: Työkaluja uudistamiseen, kohtaamiseen ja työidentiteettien tukemiseen. Teoksessa K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & E. Eteläpelto (toim.). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Kauppinen, M., Kainulainen, J., Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (in press, 2017). Primary school teachers’ professional agency in the course of an in-service training programme. In J. Mena, A. García-Valcárcel, F. GarcíaPeñalvo, M. Martín del Pozo (Eds.), Search and research: Teacher education for contemporary contexts. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillinen toimijuus työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä. Teoksessa K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & E. Eteläpelto (toim.). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (in press, 2017). The development of shared work practices - professional agency and boundary-crossing participation in a dialogue. In M. Goller and S. Paloniemi (eds.), Agency at Work. Agentic perspective on professional learning and development. Dordrecht: Springer.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (in press, 2017). Agentic perspective on fostering work-related learning. Studies in Continuing Education.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Räikkönen, E., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2017). Ammatillisen toimijuuden moniulotteinen rakenne ja mittarinkehittely. Teoksessa K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & E. Eteläpelto (toim.). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Vähäsantanen, K., Eteläpelto, A., Paloniemi, S. & Hökkä, P. (2017). Toimijuus ja oppiminen ohjelmistoammattilaisten työssä. Teoksessa K. Vähäsantanen, S. Paloniemi, P. Hökkä & E. Eteläpelto (toim.). Ammatillinen toimijuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (toim.). (2017). Ammatillinen toimiuus: Rakenne, mittari ja tuki. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

 

2016

Hökkä, P. (2016). Törkeen hyvä toimijuus. Blogikirjoitus. Työssä&Toimijuutta. www.toimijuutta.fi.

Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2016). Miten sinun suhteesi työhön voi? Ruusupuiston uutiset. Artikkeli luettavissa.

Rossi, M., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2016). Tunteita ja tuoksuja: Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Jyväskylässä. Aikuiskasvatus, 37 (2), 153-156. 

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S., & Eteläpelto, A. (2016). Professional learning and agency in an identity coaching programme. Professional Development in Education, www.tandfonline.com/eprint/

 

2015

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K. & Hökkä, P. (2015). How do novice teachers in Finland perceive their professional agency? Teachers and Teaching: Theory and Practice, Special issue: Teachers' professional agency in contradictory times, 21(6), 660-680.

Hökkä, P., Vähäsantenen, K., & Mahlakaarto S. (2015). Teacher educators’ collective agency and identity re-negotiation amid tensioned work practices. In D. Garbett & A. Ovens (Eds.). Teaching for tomorrow today. Auckland: Edify Ltd.   

Hökkä, P. (2015). Ammatillisen identiteetin neuvottelu työelämätaitoksi. Osviitta, 4, 4-7.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P., & Eteläpelto, A. (2015). A multilevel learning programme – Towards agentic and creative learning in organisations. Conference proceedings of the 9th International Conference: Researching Work and Learning, 9.-11.12, Singapore.

Vähäsantanen, K., Ursin, J., & Hökkä, P. (2015). Between external pressures and internal ambitions – Conflicting narratives of academic work. Conference proceedings of the 9th International Conference: Researching Work and Learning, 9.-11.12, Singapore.

   

2014

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2014). Identity and Agency in Professional Learning. In S. Billett, C. Harteis ja H. Gruber (Eds.) International Handbook on Research in Professional and Practice-based Learning. Springer.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2014). Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus, 34(3), 202-214.

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S. & Vähäsantanen, K. (2014). Johdanto. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 9-13.

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Paloniemi, S. & Vähäsantanen, K. (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: hankkeen tausta ja lähtökohdat.Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 17-31.

Herranen, S., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S. & Eteläpelto, A. (2014) Työelämäinterventioiden toteuttaminen ja tutkimus. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 32-41.

Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2014). Seeking new perspectives on the development of teacher education – A study of the Finnish context. Journal of Teacher Education, 65(1), 39-52. DOI: 10.1177/0022487113504220.

Hökkä, P. & Vähäsantanen, K. (2014). Agency-centred coupling - a better way to manage an  educational organization? International Journal of Leadership in Education. Theory and Practice, 17(2), 131-153. DOI: 10.1080/13603124.2013.783932.

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.). (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. (2014). Järki ja tunteet - kohti toimijuutta tukevaa johtamista. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 121-144.

Paloniemi, S., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Eteläpelto, A. & Kalliola, S. (2014). Työkonferenssi työyhteisön toimijuuden kehittämisessä. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 195-211.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Paloniemi, S., Herranen, S. & Eteläpelto, A. (2014). Työidentiteettivalmennus monipuolisen voimavaraistumisen areenana. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 66-85.

Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2014). Kohti ammatillisen toimijuuden monikytkentäistä vahvistamisohjelmaa. Teoksessa P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, A. Eteläpelto (toim.). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen - Luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä, 217-226.

 

2013

Eteläpelto, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. & Mahlakaarto, S. (2013). Opettajan ammatillinen identiteetti ja toimijuus: haasteita ja ratkaisuja. [Professional identity and agency of teachers: challenges and solutions]. Teoksessa Jääskelä, P., Klemola, U., Lerkkanen M.-K., Poikkeus, A.-M., Rasku-Puttonen, H., & Eteläpelto, A. (toim.). Yhdessä parempaa pedagogiikkaa: interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. 

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45-65.

Hökkä, P. & Eteläpelto, A. (2013). Opettajankoulutuksen tulevaisuus tulosohjauksen puristuksessa. [Future of teacher education amid accountability culture]. In J. T. Hakala & K. Kiviniemi (Eds). Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä. Aikuispedagogiikan haasteiden äärellä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

 

2012

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., & Hökkä, P. (2012). Towards a reconceptualization of professional agency at work. Conference proceedings in Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressing Knowledges. Stirling, Scotland. Conference CD.

Hökkä, P. (2012). Opettajankoulutus - edessä vielä parempi tulevaisuus? Kieli, koulutus ja yhteiskunta. http://www.kieliverkosto.fi/article/opettajankoulutus-edessa-viela-parempi-tulevaisuus/

Hökkä, P. (2012). Suomalainen opettajankoulutus - taattua laatua nyt ja tulevaisuudessa, vai? Soolibooli, 8-12.

Hökkä, P. (2012). Opettajankouluttajat ristiriitaisten vaateiden keskellä: yksilön ja organisaation välisiä jännitteitä (lectio). Aikuiskasvatus, 32(3), 225-229.

Hökkä. P. (2012). Teacher educators amid conflicting demands: tensions between individual and organizational development. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 433.

Hökkä, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H.  (2012). The professional agency of teacher educators amid academic discourses. Journal of Education for Teaching. International Research and Pedagogy, 38(1), 83-102.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H. (2012). Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa. Aikuiskasvatus, 32(2), 96-106.

 

2011 -

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Saarinen, J. (2010). Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatiossa. In K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (Eds.) Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus: Koulutuksen ja työelämän näkökulmia. Helsinki: WSOY, 141-159.

Hökkä, P., Eteläpelto, A., & Rasku-Puttonen, H. (2010). Recent tensions and challenges of teacher education as manifested in the curriculum discourse. Teaching and Teacher Education, 26(4), 845-853.

Hökkä, P., Rasku-Puttonen, H., & Eteläpelto, A. (2008). Teacher educators’ workplace learning: the interdependency between individual agency and social context. In S. Billett, C. Harteis, and A. Eteläpelto (Eds.) Emerging perspectives in workplace learning.  Rotterdam: Sense Publishers.

Hökkä, P., & Pellikainen, A. (1996). Aikuinen tietotekniikkaa opiskelemassa – opiskelutavoitteet ja koetut vaikutukset. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Hökkä, P., & Pellikainen,  A. (1996). Tietotekniikan opintojen tavoitteet ja vaikuttavuus.
MALU-projektin arviointitutkimus
. Jyväskylän yliopisto. Avoimen yliopiston julkaisusarja. Tutkimuksia 4.

Vähäsantanen, K., Hökkä, P., Eteläpelto, A., Rasku-Puttonen, H.,& Littleton K. (2008).  Teachers’ professional identity negotiations in two different work organisations. Vocations and Learning, 1(2), 131−148.

Vähäsantanen, K. & Hökkä, P. (2011). Agency – Where is it found, and how is it related to learning, identity, commitment and well-being. In H. Jian, L. Deen, M. Songge & P. Simin (Eds.), Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning (pp. 1106–1114). Shanghai: Programme of Human Resource Development, East China Normal University.

Kasvatustieteen pedagogisten perusopintojen opiskeluopas. (2000). M. Karjalainen, P. Hökkä, K. Lehtinen, & H.L.T. Heikkinen (Eds.) Jyväskylän yliopisto. Avoin yliopisto.

Aikuiskasvatuksen opiskeluopas. Perusopinnot 1998-1999. (1998). P. Hökkä, A.-E. Jaakkola, & S. Minkkinen (Eds.) Jyväskylän yliopisto. Avoin yliopisto.