Scientific presentations

2015

17th Biennial Conference of Teachers and Teaching (ISATT) 13.-17.7.2015, Auckland, New Zealand. Oral presentation: Teacher educators' collective agency and identity re-negotiation amid tensioned work practices.

2014

Kasvatustieteen päivät 20-21.11.2014, Oulu, Finland. Symposium: Transforming practices and grafting professional identities at university context: tools and perspectives. [Symposium: Toimintakulttuurin uudistaminen ja identiteettien tuunaus yliopistossa: näkökulmia ja työvälineitä].

Työelämän tutkimuspäivät 6.-7.11.2014, Tampere, Finland. Round Table session: Promoting creative development at work. [Round table sessio: Työelämän toiminnalliset tuunaustalkoot: Luovia voimavaroja työhön].

Aikuiskasvatustieteen tutkijatapaaminen 6.-7.2.2014. Turku Finland. Oral presentation: Supporting proferssional agency in the field of adult life. [Suullinen esitelmä: Toimijuuden vahvistaminen aikuisten elämänkentillä].

The European Conference on Educational Research (ECER) 2. - 5.9.2014, Porto Portugal. Oral presentation: Agency-promoting leadership in transforming organizational practices in Finnish teacher education [suullinen esitelmä: toimijuutta tukeva johtaminen suomalaisen opettajankoulutuslaitoksen organisaatiomuutoksessa].

2013

Kasvatustieteen päivät 21. - 22.11.2013. Jyväskylä Finland. Oral presentation: Coaching programme for supporting leaders professional agency and identity. [Suullinen esitelmä: Valmennusohjelma johtajien toimijuutta ja identiteettiä vahvistamassa]

The European Conference on Educational Researc (ECER) 11.9.2013. Istanbul Turkey. Oral presentation: Emotionally embedded identity and professional agency of leaders — Feeling sad, exhausted and amoebic.

ISATT 16th Biennial Conference on Teachers and Teaching 3.7.2013, Ghent Belgium. Oral presentation: Agency-centred coupling – A combination of sustainable management practices in tightly and loosely coupled organizations.


2012

The European Conference on Educational Research (ECER) 2012, Cadiz, Spain. 20.9.2012. Symposium presentation: Conceptualizing teacher educators' work and learning in the Finnish context.

The European Conference on Educational Research (ECER) 2012, Cadiz, Spain. 18.9.2012. Oral presentation: Promoting Individual and Collective Transformations in an Educational Organization: Tools and Methods for Leaders.

 

2011

7th International Conference on Researching Work and Learning (RWL) 2011, Shanghai, China. 7.12.2011. Symposium presentation: Agency – Where is it found, and how is it related to learning, identity, commitment and well-being.

The European Conference on Educational Research (ECER) 2011, Berlin, Germany. 13.9 - 16.9.2011. Oral presentation: The various degrees of teachers' agency in tightly and loosely coupled educational organizations - the individual and social consequences.

 

2010

Professori Anneli Eteläpellon juhlakirjan julkistamisseminaari ja vastaanotto, Jyväskylä, Finland. 12.11.2010. Suullinen esitys: Toimijuuden tilat ja tunnot opettajan työssä.

Työelämän tutkimuspäivät 2010, Tampere, Finland, 4.-5.11.2010. Suullinen esitys: Toimijuuden tilat ja tunnot - opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.

 

2009

The European Conference on Educational Research (ECER) 2009, Wien, Austria 28.9. ─ 30.9.2009. Oral presentation: Agency of teacher educators amid contrasting discourses. 

Earli 13th Biennal Conference for Research on learning and Instruction, Amsterdam, Netherlands 25.8 – 29.8.2009. Oral presentation: Teachers’ agency in professional learning and identity negotiations: constraints and opportunities.

Work, Learning and Welfare: Changing identities and practices. University Alliance workshop, Jyväskylä, Finland. 1─ 2.4.2009. Oral presentation: The agency of teacher educators amid multiple discourses.

 

2008-

Kasvatustieteen päivät 2008, Turku, Finland 27.─ 28.11.2008. Suullinen esitys: Opettajankouluttajien opetussuunnitelmadiskurssit – haasteita ja jännitteitä.

The European Conference on Educational Research (ECER) 2008, Gothenburg, Sweden.  10.9. – 12.9.2008. Oral presentation: Recent tensions and challenges of teacher education as manifested in the curriculum discourse. 

The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference 2008, Jyväskylä, Finland. 27.8. – 29.8.2008.  Oral presentation: Agency of teacher educators in a context of contrasting discourses. 

Research seminar of the Finnish Graduate School in Education and Learning FiGSEL: Methodological trends in educational research, Espoo, Finland 9.─ 10. 6. 2008. Oral presentation: Recent tensions and challenges of teacher education as manifested in the curriculum discourse. 

Post Graduate Winter School. The Dutch Interuniversity for Educational Research (ICO) and the Finnish Doctoral Programme for Multidisciplinary Research on Learning Environments (DPMRLE), Jyväskylä, Finland  28.1. – 1.2.2008. Oral presentation: The interdependency between individual agency of teacher educators and social context – implications for workplace learning.

Työelämän tutkimuspäivät 2007, Tampere, Finland 8.-9.11.2007. Suullinen esitys: Opettajien ammatilliset identiteettineuvottelut erilaisissa koulutusorganisaatioissa.

EARLI 12th Biennal Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary 27.8 – 1.9.2007. Oral presentation: The negotiations of teachers’ professional identity in the socio-cultural context of work organizations.

Opening seminar of the Finnish Graduate School in Education and Learning FiGSEL, Turku, Finland 14. – 15.3.2007. Suullinen esitys: Opettajankouluttajien työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti – yhteistyön mahdollisuuksia, esteitä, dilemmoja.

Professional growth and guidance of life-wide and life-long learning workshop, Jyväskylä, Finland 23. – 24.5. 2006. Oral presentation: A university department of teacher education in the process towards a learning community.

Learning together workshop, Jyväskylä, Finland 10. – 11.12.2004. Oral presentation: A university department of teacher education on its way to becoming a learning community.