Anneli Eteläpelto


 

Anneli Eteläpelto

 

Professori (aikuiskasvatus)

Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos/
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiedep. 040 575 5490
anneli.etelapelto@jyu.fi

 

Käyntiosoite:
Ruusupuisto, huone D437
Alvar Aallon katu 9
(kartta)

Postiosoite:
Kasvatustieteiden laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

 

 

 

Tutkimuksen ja opetuksen pääalueet:

  • Tunteiden rooli toimijuutta edistävässä työssä oppimisessa (REAL *)
  • Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen opetus- ja terveydenhuoltoalan työssä (PROAGENT*)
  • Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä (ProLeWo)
  • Ammatillisen identiteetin ja työssä oppimisen haasteet, rajoitteet ja dilemmat luovassa tietotyössä ja ihmiskeskeisessä työssä (PROFID*)
  • Toimijuus ja yhteisöllinen luovuus työhön liittyvissä oppimisyhteisöissä (PROFAG*)
  • Oppimisen sosiaaliset ulottuvuudet: Yhteisöllinen ja osallistumalla oppiminen, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja subjektiuden rakentaminen oppimisyhteisön dialogissa (LECO*)
  • Subjektilähtöinen sosiokulttuurinen lähestymistapa (PROFID, PROFAG) 
  • Aikuiskasvatus ja elinikäinen oppiminen, erityisesti jatkuva ammatillinen kasvu ja sen tukeminen

*) Suomen Akatemian rahoittamia projekteja

 

 Ajankohtaisia tutkimusprojekteja:


- Tunteet toimijuutta edistävässä työssä oppimisessa (REAL*)
- PROAGENT
- ProLeWo
- PROFAG
- PROFID
- LECO
- WoLeWel

 

Tärkeimmät julkaisut

 

English pages

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5336-7410