Eero Haapala

Eero Haapala, FT                                                                                                                                        Lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti

(in English)

Olen lasten ja nuorten liikuntafysiologian -tutkija ja tällä hetkellä toimin liikuntalääketieteen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Oma pääasiallinen tutkimusalueeni on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja ravitsemuksen yhteydet kognitioon ja koulumenestykseen.  Tutkin myös liikunnan ja fyysisen kunnon yhteyksistä valtimotautien riskitekijöihin lapsuudessa. Olin mukana myös varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksia -päivittäneessä työryhmässä vuonna 2016.

Tein väitöskirjani Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksella fysiologian alalta vuonna 2015. Väittelyni jälkeen olen ollut mm. post doc -tutkijana ja kliinisenä liikuntafysiologina University Medical Center (UMC) Utrechtin Wilhelmiinan lastensairaalaassa. Olen vieraillut tutkijana myös Children's Health and Exercise Reserach Centre:ssä Exeterin yliopistossa Englannissa.

Erityisosaaminen:

  • Liikunta, aivot ja oppiminen
  • Lasten ja nuorten liikuntalääketiede ja liikuntafysiologia
  • Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja fyysinen kunto
  • Ravitsemuksen yhteydet kognitioon ja oppimiseen
  • Elintapojen vaikutukset valtimotautiriskiin lapsuudesta alkaen

 Yhteystiedot ja lisätietoa:

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jyväskylän yliopisto
PL 35 (VIV 247)
40014 Jyväskylän yliopisto

Puh. +358408054210 | email.: eero.a.haapala (a) jyu.fi | OrcidID

Twitter @EeroHaapala | Instagram

 

Julkaisut

Julkaisuluettelo ja linkit artikkelien avoimiin versioihin löytyy täältä

 

Tutkimusprojektit:

Päätutkijana:

Neural Effects of Exercise, Diet,  and Sleep -tutkimus

Evaluation of performance of novel wearable heart-rate monitoring sensors during -tutkimus

 

Tutkijana mukana:

Physical actvivity and Nutrition in Children -tutkimus, jota johtaa professori Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto

CHIPASE- ja EXECP-tutkimukset, joita johtaa professori Taija Juutinen, Jyväskylän yliopisto

 The Active Numeracy jota johtaa professori Pirjo Aunio, Helsingin yliopisto